Chính sách bảo mật

Cảm ơn mọi người đã đến Website Muongicungco.com. Chúng tôi tôn trọng những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Mời bạn xem qua chính sách bảo mật tại muongicungco.com. Chính sách này mô tả những thông tin mà chúng tôi thu thập được thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng và mục đích sử dụng.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1.Mục đích thu thập thông tin

Khi bạn cung cấp thông tin địa chỉ email và tên.. thông tin của bạn được quản lý nhằm mục đích gửi bản tin khi Muongicungco.com cải thiện chất lượng dịch vụ. Chúng tôi muốn đưa đến cho bạn những thông tin mới đầy đủ trong thời gian sớm nhất hoặc kịp xử lý các tình huống (nếu có).

 

2.Sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi

Muongicungco.com thu thập thông tin cá nhân và sử dụng với mục đích sau:

  • Đem đến thông tin mới nhất khi chúng tôi cập nhật chất lượng bài viết trên website
  • Cung cấp cấp dịch vụ, chương trình khuyến mãi, giảm giá thông qua đăng ký email.
  • Liên lạc giải quyết các khiếu nại (nếu có).
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch (nếu có)

3.Thông tin của bạn được lưu trữ đến khi nào

Trường hợp Người Tiêu Dùng yêu cầu huỷ nhận bản tin, nếu không thông tin cá nhân được chúng tôi lưu trữ phụ thuộc vào sự tồn tại của webiste .

4.Những người tiếp cận thông tin cá nhân

Khi Người Tiêu Dùng đồng ý nhận bản tin trên webiste Muongicungco.com, thông tin được tiếp cận bởi:

  • Ban quản trị Muongicungco.com
  • Bên thứ ba tích hợp dịch vụ với website
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trường hợp khi muốn kiểm tra thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng

5.Địa chỉ quản lý và thu thập thông tin

Địa chỉ : 84 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Hotline : 0859061569

Email   : [email protected]

6.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Mục đích thu thập thông tin Người Tiêu Dùng, Muongicungco.com cam kết bảo mật tuyệt đối và sử dụng trong phạm vi được đăng tải trên webiste.

Việc thu thập và gửi bản tin mới chỉ khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng. Muongicungco.com bảo mật hoàn toàn, không chuyển giao, tiết lộ cung cấp cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng, ngoại trừ trường hợp người pháp luật có thẩm quyền muốn biết.

Trong trường hợp cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng bị hacker tấn công. Ban quản trị có trách nhiệm thông báo nhanh chống cho cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời báo ngay cho Người Tiêu Dùng biết.

7.Quyền Người Tiêu Dùng

Khi Người Tiêu Dùng phát hiện Muongicungco.com thu thập thông tin và sử dụng ngoài phạm vị sử dụng tại website. Người tiêu dùng gửi email đến [email protected] hoặc gọi đến số điện thoại 0859061569 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ vụ việc cho Ban quản trị. Muongicungco.com cam kết phục hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất trong vòng giời làm việc hành chính.